Tohle jsou cesty několika obyčejnejch pěšáků. Jen kolem prosvištěli na dloooooouhých pochodech. Fotografováno za chůze (mobilem),.. fotky slouží jako dokument....a....mapa trasy....
reklama
Kámen.  4
77 fotek, minulý čtvrtek, 24 zobrazení, 7 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda, sport
Pochodem z Pacova po červené značce na Kámen, po cyklotrase 321, na modrou a po ní zpět. Do Pacova, a v Pacově doplňování cukru, kofeinu, co den vzal, zase dal! :-)
68 fotek, 2.11.2018, 32 zobrazení, 4 komentáře | cestování, krajina, příroda, sport
Pochod podzimní krajinou, plnou kamenů a kamenných zídek, dokonce i pod vodou..jako potápěči...fluorit byl nalezen...a všude voní podzim. Opuštěné důlní dílo. Přístup po lesní cestě. Dvě křemenné žíly o mocnosti 1,2 – 2,5 m a délce do 200 m s fluoritem (CaF2) jsou vázané na polohu mramorů a dolomitických mramorů pestré skupiny ledečské. Místní fluorit je různobarevný, fialový, bílý a zelený, převážně tvoří masívní čočky a místy i krystalované výplně dutin v křemeni. Krystaly dosahují velikosti do 1 cm a tvoří oktaedry, krychle a jejich spojky, a jsou ve většině případů potaženy drobně krystalickými křemennými kůrami. Ložisko bylo krátce těženo v r. 1914, pak v letech 1943 - 1947. Fluorit byl místně využíván k zhutnění Fe rud.
52 fotek, 25.10.2018, 30 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, krajina, příroda, sport
Kontrolní obchůzka kolem přehrady, voda už pomalu dotéká.

Vodní nádrž Pařížov je gravitační přehrada na řece Doubravě. Přehradu stavělo na 500 dělníků v letech 1910-1913. Rok předtím byla postavena obtoková štola a jez, vybudované pro ochranu vlastní výstavby hráze. Štola měla být schopna odvést i přívalové vody, kvůli kterým byla hráz stavěna. V letech 1885, 1888 a 1897 totiž vznikly na Doubravě za Pařížovem značné škody vlivem povodní. Hráz má základovou spáru 7 m pod dnem původního řečiště. Celkem bylo použito 35000 m3 rulového kamene z nedalekého lomu. Dále zde bylo spotřebováno 310 vagónů labského písku a 460 vagónů cementu, vše včetně dalšího zařízení a práce 500 lidí za 1,5 mil. rakouských korun.
https://pardubice.idnes.cz/sucho-prehrada-parizov-doubrava-hladina-vody-klesla-fyb-/pardubice-zprav

https://www.youtube.com/watch?v=vqIBm7BOmn8
9 fotek, 12.10.2018, 25 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Svatá Kateřina je vesnice, část obce Svatý Mikuláš.
Kostel je autenticky zachovanou, do sebe uzavřenou masivní středověkou stavbou. Tvoří ho obdélná loď a čtvercový presbytář, nad kterým se vypíná mohutná chórová věž, na jižní straně je přistavěna předsíňka a zcela chybí sakristie. Všechna tři okna presbytáře jsou gotická, pouze jižní bylo v období baroka rozšířeno, a gotického původu jsou i všechna okna ve vyšších patrech věže. Loď kostela je kryta nízkou plechovou sedlovou střechou, věž je zakončena břidlicovou jehlancovou střechou s typickým zvolněním sklonu ve spodní části. Díky masivní věži působí kostel spíše jako tvrz, což umocňují pozůstatky vodního příkopu kolem areálu, původně plněného vodou z potoka, který zde dodnes protéká. S jistotou se dá říci, že obranný charakter byl sledován již při jeho založení a kostel měl sloužit jako bezpečné útočiště i úložiště pro případy ohrožení.
Svým charakterem náleží kostel sv. Kateřiny do středočeské skupiny kostelů s chórovou věží a vzhledem k tomu, že zdejší věž je opravdu autenticky zachována, lze ji považovat za nejlépe dochovanou středověkou chórovou věž v Česku.
52 fotek, 4.10.2018, 35 zobrazení, 5 komentářů | architektura, cestování, krajina, příroda, sport
Pochod přes green, po silnici, kolejích, loukami, po letišti, polními cestami a na závěr po cyklotrase.
50 fotek, 27.9.2018, 44 zobrazení, 4 komentáře | architektura, cestování, krajina, příroda, sport
......vycítil, že existuje způsob, jak podat zprávu o expedici: Nikdy si nesmí dělat velké nároky, musí své závěry prezentovat tak hypoteticky, aby další průzkumníci, kteří přijdou po něm, mohli jeho omyly vyvrátit. Byl si vědom, že zachází s dohady a cítil, že zodpovědní lidé dohady rozpoznají a odliší je od faktů.
Nohou kopal do řeky, cákal si její chladnou vodu až na vlasy a volával do lesa:
" Hledám duši téhle řeky!"
Takový pocit člověk někdy prožívá, když se zabývá hledáním pramenů.

Cit. kniha James A.Michener, Chesapeake II.
39 fotek, 19.9.2018, 28 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina, práce, příroda
Po téměř třech letech kontrolní den na Rabštejnku, malém hrádku v osadě Rabštejn, u Rabštejnské Lhoty. Majitelé si hrádku hledí, pilně opravují a vše tady vzkvétá.
https://finedays.rajce.idnes.cz/Chrudim%2C_rozhledna_Bara_a_hrad_Rabstejnek./
https://finedays.rajce.idnes.cz/Lesni_restaurace_Na_Hajence_u_Rabstejnske_Lhoty/
32 fotek, 14.9.2018, 36 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování, krajina, příroda, sport
Tradiční, každoroční pochod, lesem, loukami, mýtinami, stráněmi, skalami, roklemi, podél řeky, nasbírat a usušit. Zima v posázavské pahorkatině je někdy drsná.
24 fotek, 6.9.2018, 35 zobrazení, 2 komentáře | cestování, krajina, příroda, sport
Pochod lesem, přes pekelné rokle k Čertovým dírám, prozkoumat vstup do jeskyně. Skály jsou strmé, terén těžký, lépe se jistit. Propast suchá, nezatopená( nízký stav vody), jen vstup do ní bez lana...... Fotky též ( možná lepší) na- https://finedays.rajce.idnes.cz/Certovy_diry._Kozli./
Skalní výchozy na pravém nárazovém břehu bývalé Želivky jsou součástí Ledečského krasu. Dvě krasové dutiny s délkou do 10 m v čočce metamorfovaných vápenců a dolomitických vápenců pestré skupiny ledečské uložené v silimanit-biotitických pararulách české části moldanubika. Dutiny jsou bez výzdoby, se stopami stropní evorze (výmol vzniklý krouživým vířivým pohybem vody), za normálního stavu vody zatopené.
51 fotek, letos v srpnu, 27 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, krajina, příroda, sport
Pochod kolem vody, v dešti...prostě v dešti. Co je na tom divného?
12 fotek, letos v srpnu, 110 zobrazení, 3 komentáře | události
Tak nám zezelenala Zlatá řeka. Samozřejmě dočasně. Ani staří pardové tohle nepamatují.
78 fotek, 18.8.2018, 27 zobrazení, 4 komentáře | architektura, cestování, krajina, příroda, sport
Údolím Vrchlice, přes pole, louky, vinice.
70 fotek, 11.8.2018, 35 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, krajina, příroda, sport
".... jestli ještě někdo něco cekne proti přírodě, tak mu vyříznu jazyk !" ( jedenácté století,.... kapitán Vallon ke svému horkem vyčerpanému družstvu na dlouhééém pochodu.)
Robert Lyndon- Cesta sněžných ptáků.
61 fotek, 4.8.2018, 47 zobrazení, 5 komentářů | architektura, cestování, příroda, zábava
Letos voda z tradičních a stálých 8° C stoupla až na 15° C, pravé letní počasí, déšť zdá se, nikomu nechybí. :-) Milé ochlazení.
34 fotek, 24.7.2018, 58 zobrazení, 8 komentářů | architektura, cestování, krajina, práce, příroda
Termín sázavín použil Ing. V. Patrovský v roce 1973 v článku v časopisu Věda a život pro modré kamínky, které je možné snadno nalézt v řece Sázavě, přibližně od Kácova proti proudu až k obci Vlastějovice. Po určitou dobu se předpokládalo, že se jedná o materiál blízký vltavínům, odkud pochází jejich název. Nějakou dobu proto byly středem zájmu sběratelů minerálů. Ale ukázalo se, že to jsou „pouze“ struskovité pozůstatky po výrobě železa v okolí Vlastějovic.
Sázavíny jsou bublinaté, často značně porézní, struskovité agregáty veliké až 30 cm. Mají tyrkysově modrou, tmavě modrou, tmavě šedomodrou až lahvově zelenou barvu. Jejich povrch je matný místy až skelně lesklý s náběhovými barvami. Drobné střípky jsou průsvitné. Čerstvý lom je lasturnatý. Velikost bublinových dutin se pohybuje od 0,X mm do 50 mm. Ve strusce jsou často uzavřené lupínky muskovitu, ostrohranné i valounovité částice mléčného křemene či dvojslídných pararul a ortorul. Na povrchu strusky byly také nalezeny obtisky po štípaném dřevu a listech.
Modré kamínky nemají zdaleka takovou cenu jako vltavíny a další tektity, ale jsou zajisté historickou zajímavostí a navždy budou připomínkou významného průmyslového centra tehdejší doby. My si myslíme, že mají naopak obrovskou cenu.
63 fotek, 12.7.2018, 34 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, krajina, příroda, sport
Mezivrata (713 m n. m.) jsou nejvyšším bodem okresu Benešov a Miličínské vrchoviny. Nachází se u Oldřichovce (místní část obce Smilkov), 3 km severně od Miličína. Je to výrazný strukturní hřbet z moldanubických kvarcitů, jejichž výchozy vytvářejí skalní tvary. Vrchol je zalesněný (smrky, buk, místy jedle).
V roce 1919 na vrcholu Mezivrat nechal postavit Artuš Aichelburg, majitel velkostatku v Neustupově, dřevěnou vyhlídkovou věž. Na tuto rozhlednu vystoupil 15. srpna 1919 při své návštěvě Hostišova československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk[2]. Dřevěná rozhledna byla později stržena a na jejím místě postavil v roce 1939 Geodetický úřad zděnou měřickou věž, která byla součástí sítě pevných geodetických bodů budované v letech 1938–1941. Měřických věží bylo postaveno celkem devět, další podobná stavba je na Studeném vrchu. V letech 1945–1948 byla měřická věž na Mezivratech využívána též jako rozhledna. V současnosti již svým účelům neslouží a převyšují ji okolní stromy. Na konci 80. let 20. století byl na vrcholu postaven televizní vysílač.
67 fotek, 5.7.2018, 38 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina, příroda, sport
Z Hulic do Sedmpán, po trati ke Keblovu do Sedlic, k přírodní památce Hadce na Želivce. Občerstvení pod výtokem z přehrady, vzduch 34° C, voda 5° C.
Kuřička hadcová přišla do České republiky v době ledové, kdy se šířily horské druhy z Alp do nižších poloh a severské druhy do jižních poloh. Po skončení doby ledové zde kuřička zůstala a díky izolaci od svých příbuzných a specifickým stanovištním podmínkám, se vyvinula v nový druh. Kuřička hadcová je českým endemitem, v současné době se vyskytuje pouze na dvou lokalitách na světě, obou zahrnutých do soustavy NATURA 2000. První lokalitou je Evropsky významná lokalita Želivka (v části území chráněném jako Národní přírodní památka Hadce u Želivky), druhou lokalitou je Evropsky významná lokalita Hadce u Hrnčíř. V minulosti se ještě kuřička vyskytovala na lokalitě přírodní památka Borecká skalka,( u Chotěboře) kde však již vyhynula.
44 fotek, letos v červnu, 29 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, krajina, příroda, umělecké
Podruhé pochodem do Zbraslavic na kamenosochařský workshop, tentokrát ze Sudějova. Sudějov stojí za návštěvu, nádherný kostel a krásný pramen vody. Na rozdíl od minulé cesty, stále v silném dešti.
69 fotek, letos v červnu, 30 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina, práce, příroda
Pochod po zelené do Kamenné Lhoty, a po žluté značce do Zbraslavic. 31° C ve stínu.
58 fotek, 18.6.2018, 30 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování, práce, příroda
A v pondělí konečně do práce. :-)

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.